МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ

ГОЛОВНА

АУДІО- ТА ВІДЕОФАЙЛИ ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ

КОНТАКТИ

ТЕСТИ

На цій сторінці пропонуються матеріали, що не містяться на сайті, однак наявні на інших сайтах у відкритому доступі. Посилання даються виключно для ознайомлення, використання з освітньою метою. Відтворення матеріалів в інших джерелах без належного посилання заборонено.

АВТОМАТИЧНО ЗГЕНЕРОВАНИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З ФІЛОЛОГІЇ ТА КЛІШЕ З ФІЛОЛОГІЧНИХ СТАТТЕЙ

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ МОДАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ НА МАТЕРІАЛІ ВАШОЇ УЛЮБЛЕНОЇ "АЛІСИ"

БАГАТОМОВНИЙ СЛОВНИК ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СИНОНІМІВ

У словнику інтегровано іспансько-український, італійсько-український, англо-український, іспансько-російський, італійсько-російський, англо-російський фразеологічні словники, а також одномовний французький і латинський фразеологічний словники.

КОНКОРДАНСЕР З КОРПУСОМ ТЕКСТІВ ІСПАНСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ МОВАМИ TexPeerСайт Міжнароднрї асоціації перекладачів конференцій (АІІС), провідної і нормотворчої організації в галузі усного перекладу, містить глосарій усного перекладу, кодекс честі усного перекладача, орієнтири для навчання і маркетингу, огляд проблематики і напрямків досліджень усного перекладу, стандарти умови праць усного перекладача, шкідивість і наслідки для здоров'я професії синхроніста та інші корисні відомості. Матеріали представлені переважно англійською та французькою мовами, однак окремі документи перекладено й на німецьку та іспанську: http://aiic.net/

Професійна етика усного перекладу. Чи має право перекладач виправляти помилки співбесідників? Чи може він перекладати знайомих або навіть рідних осіб в офіційних установах? Чи мають право перекладачі ділитися своїм досвідом, курйозними історіями зі свого досвіду, якщо вони стосуються особистих даних третіх осіб? На ці та інші питання делікатні питання дано відповідь у статті, з урахуванням досвіду провідних шкіл усного перекладу в світі: Максименко О. В., Фокін С.Б. Деонтологічні аспекти усного перекладу / О. В. Максименко, С. Б. Фокін // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Збірник наукових праць: присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К.: Логос, 2010. - Вип. 18. - С. 258-266.

Якщо ви можете та\або прагнете навчитися легко невимушено, професійно й напрочуд красиво використовувати мову перекладу й діставати від цього задоволення, позбутися обтяжливого гіпнозу оригіналу; якщо вмієте давати по півсотні синонімічних варіантів перекладу одного висловлення в різних потенційно можливих стилях і регістрах, ця стаття безумовно вас зацікавить: Радчук В.Д. Держава тлумачів http://www.vsesvit-journal.com/old/content/view/76/41/ Навчальне відео з використання програми машинного перекладу Déjà Vu X3 Tutorial українською, навчальне відео з використання програми, створення, збереження проекту перекладу, створення перекладацької пам'яті

Переглянути навчальне відео
ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПЕРЕКЛАДУ (ДЛЯ ІСПАНСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ПАРИ МОВ):
Курс письмового перекладу. Іспанська мова: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [О. М. Калустова та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К. : Київ. ун-т, 2012. - 271 с.
Усний переклад з іспанської мови українською = Curso de Interpretacion del Espanol al Ucraniano : посібник з перекладу для старших курсів перекладацьких відділень / Г.Г. Верба, З.О. Гетьман, Ф.Х. Лопес Тапіа.– Вінниця : Нова книга, 2007.– 472 с.
Фокін С.Б. Переклад конференцій (для студентів-іспаністів) [з аудіоматеріалами] : навч. посібник / С.Б. Фокін ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 119 с.

Картинка